Så mycket sex har vi i genomsnitt i Sverige

Alla människor är olika och det gäller även hur ofta vi har sex.

För den som är nyfiken finns det omfattande forskning kring detta ämne. En studie från The Society for Personality and Social Psychology från 2015 avslöjar att de lyckligaste paren har sex i genomsnitt en gång i veckan.

Men, hur ser det ut fördelat på olika åldersspann? Ytterligare en studie från The Kinsey Institute har tagit fram siffror för hur det ser inom olika åldersgrupper.

Åldersgrupp: 18-29 år

Inte helt oväntat så är det den yngsta målgruppen som har mest sex. The Kinsey Institute visar att åldersgruppen 18-29 har sex i genomsnitt 112 gånger om året, vilket är ungefär 2 gånger i veckan.

De flesta förlorar sin oskuld under sena tonåren. För män ligger snittet för att förlora oskulden vid 16,8 års ålder och för kvinnor lite högre på 17,2 år. 

Åldersgrupp: 30-39

När vi blir äldre blir vi normalt mindre sexuellt aktiva. Vi arbetar mer, får barn och får mer ansvar. Mindre tid och lust för annat och det inkluderar sex. Enligt The Kinsey Institute ligger genomsnittet för 30-åringar på 86 gånger om året, vilket blir 1,6 gånger i veckan. Betydligt mindre än hos 20-åringar alltså.

Åldersgrupp: 40-49

Precis som du kanske kunde gissa så sjunker vår sexuella frekvens änne mer när vi kommer in i 40 års åldern. Studien visar att åldersgruppen 40-49 har sex betydligt mer sällan, cirka 69 gånger om året, alltså i snitt 1,3 gånger i veckan.

Åldersgrupp: 50+

En studie från 2014 undersökte den sexuella aktiviteten för åldersgruppen 57-85 år. Äldre personer som varit gifta i ett år hade sex omkring två till tre gånger i månaden eller mer. För par som varit gifta i 25 år sjönk den siffran till cirka en till två gånger.

  1. Sex Frequency Study, The Society for Personality and Social Psychology, 2015
  2. American Teens’ Sexual and Reproductive Health, 2014
  3. FAQs & sex information, the Kinsey Institute, 2018